pine australia

White frame with white mount for watercolour